27.5.2008

Maksa on kallista tavaraa.

OHI ON !!! vihdoin !!!
En sitä edes tajua vielä.

Koko koe oli pelkkää maksaa. Maksa sitä, maksa tätä, maksa tota. Sainhan sinne ängettyä niin glukoneogeneesit kuin glykogenolyysit, mutta hiukan ärsytti osaamisen yksipuolisuus. Kemman tehtävät olivat hirmu vaikeaselkosia. Fyssa nyt meni miten meni. Laskuissa muutenkin meni tosi kauan aikaa, niin että bilsaan jäi viimeinen tunti. Kelloa en kyllä kokeen aikana ehtinyt katsoa kertaakaan, vasta kuin puoli kahdelta.

Ei jännittänyt ollenkaan, mikä oli hyvä. Viime yö meinasi mennä piloille, kun en vielä puoli kolmeltakaan nukkunut. Mutta sitten se uni tuli ja aamulla olin virkeä. Voi olla että romahdus tulee jossain vaiheessa ! Kunhan vain tajuan, että tämä kaikki on ohiii !!!!!!!!!

Tänään alkoi kesäloma. Vaikka fyssan pääsykokeet onkin vielä ensi maanantaina. Mutta olkoon. Kesäloma anyway =)

Ja oikeastaan ihan sama pääsenkö sisään. Luistelu on ollut niin mahottoman ihanaa koko tämän viikon, että vähintäänkin sen takia vain muutan pois kotoa. Jos en sitten vielä ensi vuonna opiskele lääkiksessä, niin ei se haittaa. Saan luistella ja ottaa vähän rennommin ja lukea mitä huvittaa.

mutta nyt TYTTÖ, PÄÄSYKOKEET OHI !!

26.5.2008

"Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus"

Terveys; kuka kumma?

Hyvinvoinnin yksi keskeinen tekijä on Terveys. Kaikki lähtee siitä, että kansalaiset, medbörjare, toimivat keskenään yhteistyössä samoin kuin huolehtivat omasta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan vastuuntuntoisesti. Suomessa perustuslaista asti säädellään, että kansalaisella on oikeius välittömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Kansalaisen hyvinvoinnin ja edelleen terveyden perusedellytyksiksi luetaan turvallisuus, tasa-arvo ja tasapainoinen ekosysteemi. Näiden voimavaratekijöiksi taas luetaan ihmissuhteet, tulot, koulutus ja ravinto. Hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää sitä, että terveydenhuolto, sosiaalihuolto, työhallinto, asumistoimet ja opetustoimet sopivat keskenään pelisäännöistä. Jotta hyvinvointi pysyisi yllä, tulisi sairauksien ehkäisyyn kiinnittää yhä enemmän huomiota: kunnan tarjoamien palveluiden tulisi olla toimivia, tautien ja tapaturmien ennaltaehkäisytoimien järkeviä ja sairauksien määrän pieni.

Tulevaisuuden haasteet - Terveys 2015 !

Ikäryhmittäiset tavoitteet kansaterveydessä:
1. Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.
2. Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16-18 vuotiaista alle 15% tupakoi; nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole ylesempiä kuin 1990-luvun alussa.
3. Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta.
4. Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olosuhteet kehittyvät siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin.
5. Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.

Kaikille yhteiset tavotteet:
6. Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna 2000.
7. Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.
8. Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.


YLEISESTI SIIS:
- Koti on kaiken A ja O: sieltä lähtevät lapsen mallit ja ongelmien ehkäisy.
- Vanhempien hyvinvointi tärkeää: turvaa lapsen kodin, elävät otse onnellisempina vanhoiksi
- Tukien ja terveyshuollon tavoitettava kaikki vauvasta vaariin (neuvola äideille ja lapsille, kouluth, työth, työttömyysth, vanhusten th)
- mielenterveyteen kiinnitettävä erityishuomiota
- liikuntaa, terveellisyyttä, turvallisuutta, savuttomuutta ja päihteettömyyttä painotettava ympäristösuunnittelussa, koulussa, töissä, ravintoloissa, kaupungin palveluissa...
- rasituksia ja tauteja ennaltaehkäistävä !

tavoite: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tasapainoisena kokonaisuutena.

19.5.2008

PASSION FOR FUTURE

Lääkiksen pääsykokeisiin enää 8 päivää jäljellä !
Ja mua ei jännitä. Omituista sanoa, mutta ihan totta se on. Tiedän nyt ihan selvästi, että se ei ole enää mun päästäni kiinni että pääsenkö sisään vai enkö, se on tuuripeliä. Jos tulee hyvät kysymykset ja onnistun vastauksissani, sitten pääsen. Jos on huonompi tuuri, niin sitten ei suju. Olen nyt niin paljon harjoitellut ja kärsinyt mahahaavaoireista stressatessani, että en olisi mitenkään voinut tehdä enempää työtä. Puoli vuotta on mennyt ihan käsittämättömän nopeasti valmennuskurssin timmellyksessä, mutta silti sitä vain ihmettelee, mitä kaikkea on ehtinyt tässä ajassa absorboitua päähän.
Vahvuuksiani ovat kemia ja fysiikka. Bilsaakin osaan, mutta en ole varma osaanko tarpeeksi. En ole siihen mitenkään erityisesti panostanut, mutta olen kyllä tehnyt mind-mapit kaikista käsitellyistä asioista. Ja hyvät mind-mapit onkin ! Ainakin ne ovat auttaneet mua tajuamaan kokonaisuuksia, joita en olisi ilman niitä pienipä paperilappusia saanut millään tonne aivojen syövereihin. Jännä miten ne nyt kaikki tulee tiiviinä pakettina ulos, kun ne on kerran sinne kunnolla järkeillyt.

>> Aivot on vähän niinkuin toimisto. Asiat on omissa kansioissaan ja kansiot omissa lokeroissaan aihepiireittäin lajiteltuina. Jos etsit tietoa norsuista, menet automaattisesti eläinosastoon ja otat viidakkoeläinkansion käteesi. Et millään löydä tietoja, jos ne lojuvatkin jossain kreikan historiallisten temppeleiden, joista teit hatarat muistiinpanot lukion ensimmäisella historiankurssilla, keskellä.