22.9.2008

Opintosuunnitelma 08-09

Biokemia on lähtenyt käyntiin ja uusi elämä uudella paikkakunnalla uudessa koulussa uusine kavereineen myös. Eihän tästä ihan tyhjältä pöydältä lähde kukaan kuitenkaan, mutta melkein.

Olen suunnitellut tälle lukuvuodelle jo monenlaista. Aion urheilla, ja kehittyä siinä. Aion lukea kemian ja fysiikan vahvaksi. Aion vastata kysymykseen: kuka olen? Aion myös pyrkiä uudelleen lääkikseen - ja katsoa mitä elämä tuo tullessaan!
Jos en ensi keväänäkään pääse, muuttuu tämä blogi sitten syksyllä reppureissailublogiksi, koska ajattelin sitten lähteä kiertelemään ja kaartelemaan maita ja mantuja pelkkä reppu seuranani. Tahdon ehdottomasti nähdä maailmaa ja oppia elämästä. Tulen kokemuksia rikkaampana takaisin ja ehkä hiukan vahvempana ihmisenäkin. Ja sitten taas keväällä uusi yrittäminen lääkikseen. Luovuttaa en aio. Jos sisuus olisi olympialaji, voittaisin kultaa.

Tänä vuonna pakollisista oppimäärään kuuluvista kursseista kiehtovat seuraavat:
Kemian perustietojen kertauskurssi
Ytimekkäästi, mutta pintaa syvemmältä epäorg. ja org. kemia
Epäorgaaninen kemia
Reaktiot ja kvalitatiivinen analytiikka.
Orgaaninen kemia
Org. yhdisteiden rakenteet ja ominaisuudet.
Solubiologia
Solun ja soluväliaineen rakenne, perustoiminnot, kalvoliikenne, solunjakautuminen ym -elämä, rakenteiden ja mekanismien häiriöitä.
Biomolekyylien kemia
Biomolekyylien rakenteet, kemialliset ominaisuudet ja merkitys solun rakneteen ja toiminnan kannalta. Lipidit, hiilihydraatit, aminohapot, proteiinit, alkaloidit, nukleiinihapot, kofaktorit, energiametabolia.
Biokemia 1
Energia-aineenvaihdunna periaatteet, soluorganellien rakenteet ja tehtävät, solun aineenvaihdunnan biomolekyylien rakenteet (aminohapot, peptidit, protskut), ominaisuudet ja toimintamekanismit, aminohappojen synteesin ja katabolian päääperiaatteet sekä yleisen entsymologian perusteet.
Biokemia 2
Hiilihydraattien ja lipidien rakenteet, ominaisuudet, tehtävät, toimintamekanismit solussa, merkitys solun rakenteessa ja aineenvaihdunnassa (hiilihydraatti- ja lipidiaineenvaihdunta).

Ylimääräisenä meinaan lukea:
Biokemia 4
Endokriinisen järjestelmän perusosat ja endokriinisen palautesäätelyn periaatteet, hormonien biokemialliset ominaisuudet, niiden biosynteesin, erittymisen ja sen säätelyn perusperiaatteet, hormonien säätelemät tapahtumat elimistössä, kunkin hormonin fysiologiset vaikutuset ja molekulaariset vaikutusmekanismit sekä joidenkin endokriinisten sairauksien patofysiologiaa eräiden tyyllisten esimerkkien valossa.
KIINNOSTAVAA !!!
Fysiologia I
Solukalvopotentiaali ja aktiopotentiaali, lihasten toiminta, sydämen toiminta ja verenkierto, veri, hengitys, ruoansulatus, munuaisten toiminta.
Fysiologia II
Synaptinen transmissio, hermoston rakenne ja solutyypit, sensoriset ja motoriset toiminnot, aivot ja käyttäytyminen, umpieritysjärjestelmä ja säätelymekanismit sekä lisääntymisfysiologia.